DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

OS CHPH Domažlice

Aktuality

 

 

 

--------------------------------------------------

 

 

 

Podzimní konference,

která měla být 10.12.2021

 je přeložena na čtvrtek 30.12.2021 do Dehtína v 18:00 v klubovně hasičů.

 

Z důvodu nemoci musíme konferenci

OS CHPH Domažlice,

která měla být 30.12. 2021 v Dehtíně, přeložit!

Nový termín bude upřesněn, budete včas informováni. 

 

Prosím o účast pouze předsedů ZO, případně pověřených zástupců, abychom docílili co nejmenšího počtu účástníků s ohledem na epidemiologickou situaci.

Každý předseda (zástupce) bude mít počet hlasů odpovídajících počtu mandátů jeho ZO.

Během celé konference je nutné, aby každý účastník měl po celou dobu řádně nasazený respirátor, dodržoval řádný rozestup mezi ostatními účastníky a nekonzumoval žádé jídlo a pití.

 

Program podzimní oblastní konference:

1.  Zahájení oblastní konference

2.  Schválení programu koference

3.  Kontrola usnesení z poslední

     konference + došlá pošta

4.  Volba mándátové a návrhové komise

5.  Ocenění závodní sezony 2020 a 2021

6.  Projednání závodní sezony 2022

7.  Ukončení ZO Rokycany v OS Domažlice

     k 31.12.2021

8.  Pokladní zpráva

9.  Organizační pokyny

10. Diskuse

11. Usnesení z oblastní konference

12. Závěr oblastní konference

 

 

Počty mandátů ZO:

2 mandáty -         ZO Mutěnín, ZO Sušice, ZO Horažďovice,                                                     ZO Staňkov

3 mandáty -         ZO Kdyně, ZO Stod

4 mandáty -         ZO Postřekov, ZO Klatovy, ZO H. Týn,

                                                  ZO Starý Plzenec, ZO Příchovice

 

Pokud by se nemohla koference vzhledem k případnému budoucímu vládímu nařízení uskutečnit prezenční formou, bude provedena online, stejně tak, jako na jaře.

Datum případnéonline konference by bylo upřesněno. 

 

 

 

 

 

 

 

číslo účtu OS CHPH Domažlice

 

107 - 7480440217 / 0100

 

 

                     Návod platby pro MS CHPH
 
                    na účet OS CHPH Do.mažlice 
 
 
   Variabilní  symbol  :   číslo   MS CHPH
 
   Specifický symbol :  1 členské příspěvky
                                    2 časopis
                                    3 kroužky
                                    4 dlouhé tratě
                                    5 cena za počet košů - staří holubi
                                    6 cena za počet košů - holoubata
                                    7 příspěvek do OS CHPH Domažlice
 
                                    7a samostatný člen  1.000,-Kč
                                    7b další člen ze stejných souřadnic 100,-Kč
                                    7c tandem - TEAM   1.000,- Kč 
 
                                    8 ostatní
 

______________________________________________________________

                                                       Předseda OS CHPH Domažlice                                                               Ivan Voneš